Margareta Skantze har på gång

Böcker om den Nordiska Unionens uppgång och fall

Under flera decennier har jag arbetat med det som kommit att bli mitt stora ämne: den Nordiska Unionens uppgång och fall skildrat via teaterpjäser och böcker. Inspirationen kommer från den engelska renässansteatern där historiska skeenden tog gestalt i stora publika dramer som spelades för en kunskapstörstande publik i en spännande mix av humor och tragik.

Den första delen av min berättelse om den Nordiska Unionen utkom år 2015 och heter Drottning Margaretas historia. Här beskrivs hur drottning Margareta (1353-1412) lyckades förena Norge, Danmark och Sverige till en union efter flera hundra år av krig och våldsdåd. Min grundfråga är: varifrån fick hon styrkan och viljekraften att genomföra denna märkliga politiska bedrift? Och mitt svar lyder: ur en tusenårig europeisk tradition av kristna drottningar och kvinnliga visionärer som verkat för fred och försoning i Europa.

Boken kan beställas via: www.arakne.se

En viktig utgångspunkt för Drottning Margaretas historia utgjordes av mitt arbete med iscensättningen av dramat Kung Byxlös som spelades sommaren 2011 i en stor stenlada intill Johannishus slott utanför Ronneby. I arbetet med scenograf, musiker, skådespelare och annan konstnärlig personal fördjupades min förståelse för människan Margareta, hennes drivkrafter och hennes känsloliv.

Jag är nu i full gång med den andra delen av detta stora livsprojekt: boken Kung Kristians historia och dramat Den olycklige danske prinsen. Nu handlar det om den Nordiska Unionens sammanbrott år 1523 och den svenska nationalstatens födelse, skildrat ur förlorarens perspektiv. Huvudperson denna gång är Kristian II (1483-1559). På samma sätt som i Drottning Margaretas historia har jag satt in skeendet i Norden i ett europeiskt perspektiv och ägnat mig särskilt åt det ekonomiska maktspelet bakom kulisserna: dragkampen mellan Hansastaden Lübeck och bankiren Jacob Fugger om makten över de lönsamma gruvorna i Sverige.

Dramat Den olycklige danske prinsen är en närbild av Kristian II, han som i svensk historieskrivning kallas Kristian Tyrann och gått till eftervärlden som ett blodtörstigt monster. Vem var han – egentligen? Se vidare: www.teaterkontur.se